Співробітництво з іноземними юридичними компаніями надає велику кількість переваг

Юридична газета
№ 43 (217), 29.10.2009р.
Алексія ОВДІЄНКО
юрист «Софоклеус і Партнери Консалтінг»
 
 
 
В умовах розвитку та поглиблення взаємовідносин між Україною та іноземними державами у економічній, політичній, соціальній та культурній сферах, а також інтеграції нашої держави до світового співтовариства, сучасна вітчизняна юридична компанія повинна відповідати високим міжнародним стандартам надання юридичних послуг та захисту прав та інтересів клієнтів.
Юридичні компанії налагоджують співробітництво з іноземними компаніями з метою поліпшення якості послуг, що надаються клієнтам, впровадження нових видів юридичних та консалтингових послуг, а також забезпечення зручності їх реалізації.
Співробітництво з іноземними юридичними компаніями є досить вигідним та надає велику кількість переваг. Зазвичай  юридичні компанії обмежені в можливості повноцінного захисту та представництва інтересів своїх клієнтів закордоном. Це пов’язано, перш за все, з відсутністю фундаментальних та поглиблених знань законодавства іноземної країни та необізнаністю в деяких процедурних питаннях функціонування іноземної судової системи, з наявністю обмежень встановлених законодавством для іноземних громадян, недостатністю фінансових ресурсів  тощо.
Деякі компанії вирішують таку проблему шляхом заснування своїх представництв або дочірніх компаній в іноземній державі. Так, на сьогоднішній день, існує досить велика кількість юридичних компаній, які отримали світове визнання та мають розгалужену систему офісів по всій земній кулі, в тому числі і на Україні. Проте, у цьому випадку перед юридичною компанією  постає питання економічної доцільності та можливості фактичного охоплення усіх закордонних ринків юридичних послуг.
 Більшість юридичних компаній у таких випадках  приходять до висновку доцільності встановлення та налагодження ділових контактів з іноземними юридичними компаніями.
Нажаль, в Україні по сьогоднішній день не визначено правового механізму оформлення та юридичного закріплення такого роду взаємовідносин. Виходячи із принципу свободи договору, співробітництво з  іноземною юридичною компанією може бути  врегульоване  договором про співробітництво та  організацію взаємовідносин,  у якому б визначалися і закріплювалися мета та основні принципи таких взаємовідносин, права та обов’язки сторін такого договору, способи і засоби їх реалізації.
Високопрофесійні юридичні компанії будують свої  взаємовідносини на підставі рівності, чесного партнерства та захисту інтересів один одного та клієнтів, вживають всіх необхідних заходів для забезпечення ефективності та розвитку їхніх комерційних зв’язків.
З метою реалізації своїх цілей, юридичні компанії обмінюватися інформацією стосовно їхньої діяльності та юридичних послуг, що надаються ними, проводять обмін досвідом шляхом організації спільних семінарів та конференції, надання консультацій іноземним партнерам з питань свого внутрішнього законодавства.
Тільки у випадку встановлення довгострокового та взаємовигідного співробітництва між юридичними компаніями, побудованого на засадах партнерства та взаємодопомоги у вирішенні юридичних, організаційних та інших питань їхньої діяльності,  можливо досягти ефективного представництва інтересів своїх клієнтів та відповідності міжнародним стандартам юридичних послуг.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *