Відмова повернути кошти по депозитах суперечить чинному законодавству України

Юридична газета
№ 14, 7.04.2009р.

Алексія Овдієнко,
юрист «Софоклеус і Партнери Консалтинг»

Численні відмови банків повернути кошти, розміщені на депозитах вкладників, здійняли хвилю обурення з боку населення та підірвали довіру до банківської системи взагалі. Постає питання правомірності таких відмов.

Банки мотивують свої дії Постановою НБУ № 308 «Про призначення тимчасової адміністрації в Акціонерному комерційному промислово-інвестиційному банку», якою був уведений мораторій на задоволення вимог кредиторів строком на шість місяців, а також ст. 85 Закону України «Про банки і банківську діяльність», яка передбачає право НБУ на введення мораторію на задоволення вимог кредиторів під час здійснення тимчасової адміністрації на строк не більше шести місяців, з метою створення сприятливих умов для відновлення фінансового становища банку, який відповідав би вимогам, встановленим Законом та нормативно-правовими актами НБУ. При цьому банки не беруть до уваги те, що Постанова НБУ № 308 є актом індивідуальної дії, що породжує права й обов’яз¬ки лише конкретного суб’єкта, якому він адресова¬ний, та ігнорують те, що мораторій як такий може бути введений у конкретному банку і лише у випадку введення в такому банку тимчасової адміністрації.

Крім того, зі змісту ст. 85 Закону України «Про банки і банківську діяльність» можна дійти висновку, що вимоги за депозитними договорами, строк виконання за якими настав після введення тимчасової адміністрації, не підпадають під дію мораторію і мають бути задоволені банками у встановлені договорами строки. Варто зазначити, що дія мораторію не поширюється також на вимоги щодо виплати заробітної плати, аліментів, відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю та життю громадян і авторської винагороди.

Відповідно до ст. 56 Закону України «Про Національний банк» постанови НБУ не можуть суперечити законам України та іншим законодавчим актам та підлягають обов’язковій державній реєстрації в Міністерстві юстиції. Цікаво, що постанови, які не були зареєстровані в Міністерстві юстиції, не обов’язкові до виконання, а носять лише рекомендаційний характер.

Що ж до питання, чи можна вважати правомірною відмову банку повернути кошти по депозитах з позиції законодавства України, то потрібно, перш за все, звернутися до Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ) та Конституції України. Хоча Закон України «Про банки та банківську діяльність» і надає НБУ право введення мораторію на виконання банками зобов’язань перед кредиторами, в частині, що стосується видачі депозитів, ця норма суперечить ЦКУ та Основному Закону. Так, ст. 1060 ЦКУ визначає, що за договором банківського вкладу, незалежно від його виду, банк зобов’язаний видати вклад або його частину на першу вимогу вкладника, крім вкладів, зроблених юридичними особами на інших умовах повернення, які встановлені договором. Умова договору про відмову від права на одержання вкладу на першу вимогу – нікчемна. Крім того, відмова банків від виконання зобов’язань – це порушення права власності згідно з Конституцією України (Ст. 41. «Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним”) та незаконним заволодінням власністю мільйонів вкладників.

Наостанок потрібно зазначити, що відмова повернути кошти по депозитах суперечить чинному законодавству України. Більше того, має ознаки злочину згідно зі ст. 365 Кримінального Кодексу України – «Перевищення влади або службових повноважень».

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *